Mandala Božská síla vnitřního světla

Božská síla vnitřního světla

Životní energie, bezpečí, vyrovnanost, klid a mír, vděčnost, radost, naladění…..energie pro vnitřní pohodu, která z vás sálá jako oheň do prostoru něžností.

Takový je váš život, …..

Proces léčení ( řekni si nahlas):

S pomocí nepodmíněné lásky se otevírám podpoře, vedení, ochraně a pomoci, aby mé světlo mohlo zářit. Vzdávám se veškeré vědomé i nevědomé připoutanosti k názorům, nebo vztahovým vzorcům, které mi brání projevit světlo.Přeji si, aby se moje tvořivá a duchovní cesta propojily a přinášeli pouze dobro.Nechť se toto stane. Děkuji.

Zakomponovaná Andělka ve spodní části svíčky. Bachova esence 17 pomáhá k odblokování nejistoty.

Palmový krystalický vosk, 380g, 16/6 cm, esence 17 a Vonná esence Tibet, podložka břidlice, akryl, malba na svíčku akryl a tekuté perly.

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Používám kvalitní knot i vosk, moje testování vždy proběhlo bez níže uvedených projevů a svíčka dokáže krásně hořet i po celý den, ale raději vás přesto upozorňuji na možnosti.

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky"

( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, může se se tento vosk projevit úplně jinak než běžný parafín .

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud přece jenom začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena především k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení bez dozoru.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.


250,00 Kč