Důležité informace

11.08.2023

Děkuji za důvěru, kterou ve mě vkládáte.

Nicméně mám pár rad a doporučení, která nejsem schopná z časových důvodů vkládat ke každému jednotlivému produktu.

Přišla Vám Vaše energetická svíčka, možná ji někomu darujete, možná je prostě Vaše.

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Vaše energie, vaše práce se záměrem může ovlivnit to jak svíce hoří. Každá svíčka má v sobě určitý záměr, pro který byla tvořena. I nezapálená svíčka vyzařuje svou jedinečnou energii do prostoru. Do svíčky můžete před zapálením vložit jakýkoliv svůj vlastní záměr a požádat o podporu, pomoc a léčení. Vždy při skončení procesu nezapomínejte poděkovat za práci a sfouknout ji.

Pokud máte svíčku pouze k radosti, pak se vám jistě hodí další informace.


Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky"

( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, může se se tento vosk projevit úplně jinak než běžný parafín .

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení bez dozoru, přestože používám kvalitní knot i vosk, a moje testování vždy proběhlo bez výše uvedených projevů.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.


Žádná svíčka, ani ty ve skle a porcelánu nesmí zůstat po dobu hoření bez dozoru. To platí pro všechny svíčky světa !!!!!

Každou svíčku, která vzniká mýma rukama, vyrábím s velikou pečlivostí a láskou.

Tak jako i další produkty, mýdlové atd...

Ty spadají do kategorie "co mi vyhovuje" a co s čistým svědomím nabídnu i rodině a přátelům.

Když mám dostatečný přebytek, nabídnu ho k prodeji.

 Jedná se vždy o pár kousků a jelikož není mým záměrem vyrábět kosmetiku ve velkém a vlastně mi jde spíš o kompletní zpracování všeho, co mi nabízí zahrádka, jsou tyto produkty bez jakéhokoliv certifikátu, a je na vlastním uvážení a rozhodnutí  kupujícího , jak tento produkt využijete.

Tedy : já nemohu ani naznačovat a kdo ví, ten ví, jinak si prostě nakupujete ode mě pouhý SUVENÝR.

Zásilku odesílám v nejkratším možném termínu po uhrazení.

Objednávka není zárukou rezervace.

Tedy pokud mě vysloveně nepožádáte o posečkání s platbou ( a já jsem ochotná tomu jít naproti )  a vaše objednávka nebude uhrazena do následného dne po vzniku, zboží s klidným svědomím podstoupím dalšímu zájemci.

Bachovy esence jsou speciální kategorií, kde vzniká vždy konkrétní dohoda mezi mnou a klientem, proto k ní nemám stanovisko pravidel, vždy se jedná o individuální přístup, tak aby bylo vyhověno vstřícně klientovi s ohledem k mému časovému rozpoložení.


Nepřítomnost vždy oznamuji s týdenním předstihem, a pokud z vaší strany přijde objednávka 

s dnem mého volna, jsem schopna ji realizovat opravdu až s avízovaným ukončením nepřítomnosti.

Proto, ten, kdo potřebuje pokračovací lahvičku, měl by v předstihu včas reagovat.

Děkuji za Vaše pochopení.

S úctou a láskou Pavlína