Tvář tohoto blogu


Mezní situace vlastního života mě dovedly k Bachovým esencím, které dokázaly to, co se jevilo již jako nemožné. Moje vlastní pozitivní zkušenost na sobě samé a i v mém okolí mi dodala odvahu pomáhat i vám.

Jsem certifikovaným poskytovatelem terapie pomocí Bachových esencí.

Pracuji s principy dr. E. Bacha a dodržuji kodex správné praxe který je určen Bachovým centrem v Anglii.

Podmínkou úspěšné terapie je konzultace při níž se seznámím s Vašimi problémy a následně připravím individuální směs esencí určenou pouze Vám a Vaší potřebě.

Individuální a telefonické konzultace probíhají v uvolněné, přátelské atmosféře ve vší diskrétnosti. Pokud dáváte přednost písemnému projevu, využijte možnosti e-mailové konzultace.

Vaše pocity, postoje a životní situace nehodnotím. Mým posláním je vám pomoci, tj. připravit směs originálních Bachových esencí na míru tak, aby vám pomohla dostat se zpátky do stavu duševní vyrovnanosti. Se směsí připravenou přímo na míru snáze překonáte své negativní emocionální stavy a nálady. Dokážete efektivněji čelit nepříjemným a stresujícím situacím a jednat lépe ve vztahu k ostatním lidem.

Jako velmi dobrá terapie je příroda a tvoření. To vše je součástí mé bytosti. V rámci volného času proto tvořím a vyrábím a své produkty a máte je v nabídce v mém krámku. Do každého produktu je vložena energie nadšení, radosti a lásky.

Tato čistá energie nechť se stane vaší součástí.