Soutěžní svíčka AJNA

01.05.2023

Ve stavu zklidnění máme možnost každou realitu uchopit z jiného úhlu pohledu a snáze tak nacházíme řešení. 

Jasnovidectví, intuice, telepatie či čtení myšlenek. Těchto schopností, které jsou podle názorů některých lidí nadpřirozené a zhola nemožné, může dosáhnout každý z nás.

Třetí oko, mystická Ajna čakra, které nám otevírá bránu k vyššímu vědomí a dovoluje nahlédnout do nadpozemských světů, které jsou běžným očím skryty. Lidé, kteří dokáží pozorovat svět svým třetím okem, získávají schopnost intuice, porozumění myšlenkám a pocitům jiných lidí, pozorování událostí na vzdálených místech a dokonce i schopnost vidět věci, které se teprve stanou.

Tato svíčka napomáhá pokoře a trpělivosti a navozuje tak proces napojení na mimosmyslové vnímání reality. 

Je stvořena proto, aby majiteli pomohla především otevřít prostor k řešení zdánlivě neřešitelného.

Ke svíčce jsem dotvořila podložku, která podtrhuje působení vašeho záměru, navíc jsem celkový obsah uložila do dárkového balení, neb tato svíčka si zasluhuje péči.

S láskou.