Andělské léčení : Odpoutání

Andělské léčení : Odpoutání

Plamen spaluje vše nebezpečné a vábí novou čistou energii štěstí. Andělská bytost ti připomíná, že problémy vznikají díky tvému a lidskému uvažování. Proto je nelze řešit dalším dalším lidským konáním a uvažováním. Když o všem urputně přemýšlíš, nebo se se stejnou urputnou snahou řešíš krizi, vše se ve skutečnosti jen zhorší. Je důležité přestat na problém myslet, neboť toto myšlení jen problém zhoršuje. je to pozornost na negativitu, a ta díky ní roste. Bezprostřední příčinou zranitelnosti jsou tvoje myšlenky. Myšlenky, které číhají na nebezpečí. Ve své mysli jsi předal moc něčemu, co stojí mimo tebe. Vytvoření scénáře katastrof, který zcela neodpovídá realitě. Tato myšlenka strachu má však jedinou moc a tou je ta, která jí byla tebou přisouzena. Věz, že ve tvé moci je je stvořit si sen, kde je štěstí a bezpečí a že se můžeš rozhodnout cítit se pod ochranou.

Afirmace, vyslovuj nahlas:

Jsem v ochotě právě teď odevzdat celou tuto situaci svému Stvořiteli. Všechno dobře dopadne, odpoutávám se od řešení potíží, a důvěřuji Vesmírným zákonům. na svou budoucnost se dívám s radostí. Děkuji.

Pro pro hojivý proces, aby mohl působit je zakomponována Bachova esence 29, 16, esence zhojení traumat a obracení se do minulosti..

Palmový krystalický vosk 380g, 16/6 cm, vonná esence Tibet,Bachova esence č. 29 , 16,podložka břidlice, akryl, mandala -akryl a tekuté perly, malý kovový andílek ve spodu svíčky.


300,00 Kč