Andělské léčení: Příchod lásky a štěstí, plodnost.

Andělské léčení : Příchod lásky a štěstí, plodnost.

Láska jako základ veškeré podstaty žití. Andělka ochrany přináší srdce naplněné potřebnou láskou a léčivou energií pro bolest ze ztráty, prozkoumání nových možností a zdravý svět , kde převažuje láska nad strachem. Esence č. 18 ukotvená ve svíčce je esencí pro přivolání zklidnění, vyrovnání a nové naděje nových příchodů. Vhodná tam, kde jsou jakékoliv napjaté vztahy, či bezvýchodnost a osamění.

Proces uzdravení : Představ si ve své hlavě zlaté zářivé světlo. Světlo vyzařuje z hlavy ven do všech směrů, a jeho záře je intenzivní. Všeho, čeho se dotkne naplní harmonií, včetně tvé mysli.

Dovol světlu, aby přistoupilo, léčilo a opakuj si nahlas:

Ve mě i kolem mě se probouzí dokonalá harmonie a láska. Nechávám se vést tímto světlem, plným nepodmíněné lásky, tvořivé síly ke štěstí. Děkuji.

Palmový krystalický vosk 380g, esence Tibet, Bachova esence, 16/6 cm, podložka břidlice, akryl, malba na svíčce akryl a tekuté perly. Kovový anděl na dně svíčky.


333,00 Kč