Andělské léčení : Silná modlitba

Andělské léčení : Silná modlitba

Plamen s velice silnou energií modlitby paprsek pomoci a životního úspěchu. Očista nánosů, které jsou usazeny již dlouhou dobu. Rozpouští začarovaný kruh a vnáší silné světlo naděje. Bachova esence č. 7 pro vystoupení ze zacyklení.

Proces léčení ( vyslovit nahlas ):

Přerušuji všechny svazky, které jsem vědomě, či nevědomě uzavřela s ostatními a které jim daly moc nad vnímáním sebe sama . Propůjčily jim autoritu, uznávat či odmítat vše, co je se mnou spojené. Můj hlas, moje tělo, mou tvořivost, moji duchovnost, a můj způsob žití. Opouštím vše nepotřebné. vše co již neslouží. Nyní svou vnitřní krásu a sílu vnímám svobodně a obracím se k sobě s laskavostí a soucitem a odhodláním, abych se spatřila očima nepodmíněné lásky.. ..Děkuji

Palmový krystalický vosk, 370, g, 16/6 cm, vonná esence Tibet, podložka břidlice, akryl, zakomponovaný kovový andělíček ve spodu svíčky.


333,00 Kč