Andělské léčení : Smíření a odpuštění

Andělské léčení : Smíření a odpuštění

Tato svíčka je energií průzračných časů, kdy vše ovlivňuje všechno – lásku, vděčnost, nekončí blaho a čistý prostor. Je energií všeho, s čím, či s kým se toužíme propojit. Je pro okamžiky, kdy postrádáme naplnění, kdy nás obklopuje pocit prázdnoty, cítíme vinu, stesk. Pomáhá nám přijmout realitu a rozpouští naše obavy, bolest a pocit tíže, či stesku po časech minulých. Tato svíce v sobě nese Bachovu esenci č. 16 jako odpoutání se od minulosti, která otevírá hojnou náruč budoucnosti a rozproudí naději v našem srdci.Vše se čistí, uvolňuje, výrazně ovlivňuje naše vnímání prožitku TADY A TEĎ. Je čas pro přítomné. Proces uzdravení: Já jsem v naprostém souladu se záměrem Boží vůle , vědomě tvořím mírumilovné zkušenosti, odpouštím a je mi odpuštěno a každá zkušenost prohlubuje mou lásku, sílu a pocit naplnění. Děkuji.

Palmový krystalický 370g, 16/6 cm, esence Tibet a Bachova esence, ve dnu svíčky vložen drobný kovový andílek, malba na svíci akryl a tekuté perly, podložka břidlice a akryl.


300,00 Kč