Andělské krystalické léčení : Vnitřní síla

Andělské krystalické   léčení : Vnitřní síla

Nový úhel pohledu, myšlenky, odvaha, perspektiva, výsada svobodného rozhodování.

Andělská bytost ti připomíná, že máš v sobě veškerou vnitřní sílu Vesmíru. Jsi mocnější, než si uvědomuješ a víc, než ti kdy bylo tvrzeno. Není možné, aby jsi svou sílu použil špatně. Tvůj průvodce ti nabízí příležitosti, kterých budeš moci využít a díky nim zvětšíš svoji sílu způsobem, který přináší blaho tobě a všemu, co máš v dosahu.

Je potřeba upustit od všech obav, které si o sobě vytváříš. Chování k sobě s úctou, starost o své citové i fyzické já, práce na snech a rozvoji je rozvoj, který Vesmír úročí. Problémy vznikají omezenému uvažování. Bezprostřední příčinou zranitelnosti jsou tvoje myšlenky. Myšlenky, které číhají na nebezpečí. Ve své mysli jsi předal moc něčemu, co stojí mimo tebe. Vytvoření scénáře katastrof, který zcela neodpovídá realitě. Tato myšlenka strachu má však jedinou moc a tou je ta, která jí byla tebou přisouzena. Věz, že ve tvé moci je je stvořit si sen, kde je štěstí a bezpečí a že se můžeš rozhodnout cítit se pod ochranou své vnitřní síly.

Afirmace, vyslovuj nahlas:

Dovoluji si prožívat a vyjadřovat svou skutečnou sílu. je to pro mě bezpečné a zcela přínosné. Mám podporu veškeré energie Vesmíru, která mnou protéká. Děkuji.

Pro pro hojivý proces, aby mohl působit je zakomponována Bachova esence 19, 11, esence posílení sebejistoty a odvahy

 Krystal vložený do spodu svíčky projasňuje mysl, zvyšuje sebevědomí, přináší novou energií, zklidňuje. Podporuje trpělivost, moudrost a dokonalost. Pomáhá se sebezdokonalováním, samostatností, vytrvalostí. Zesiluje energii svíčky, Uvolňuje ji a reguluje, aby bylo dosaženo harmonie. 

Palmový krystalický vosk 370g, 16/6 cm. podložka břidlice a akryl, malba na svíčku akryl a tekuté perly, Krystal ve spodu svíčky, esence Marmara, Bachovy esence, krystal zespodu svíčky.

333,00 Kč