Celistvost a harmonie

Celistvost a harmonie : klíčové štěstí

Energie svíce sjednocuje vše, co tě doposud odděluje od naplnění vize tvého srdce.

Jednota jako mocná energie spojující Nebesa a Zemi, kde ve světle ochoty jsou rozpuštěny všechny protiklady. V milosti tohoto okamžiku se odehrává splynutí a spojení a zůstává jen okamžik věčného zdroje JÁ JSEM. Svíčka a její paprsek dopomáhá manifestaci jednoty ve tvém srdci. Čistotou své povahy poznáváš, co je pro tebe skutečně dobré a dávaš výraz svým potřebám. Hojivé zemské energie posílí tvou energetickou výbavu, nebeské energie ti pomáhají rozlišit důležité od ostatního.


Láska jako základ veškeré podstaty žití. Otevřené srdce naplněné potřebnou láskou a léčivou energií rozpouští strach a přináší vnímání nových možností a zdravého světa , kde převažuje láska nad strachem.

Esence č. 2,20,21 ukotvené ve svíčce, pro přivolání šťastné nálady a odbourání strachů. Proces uzdravení : Představ si ve své hlavě fialové zářivý plamen . Ten vyzařuje z hlavy ven do všech směrů, a jeho záře je intenzivní. Všeho, čeho se dotkne naplní harmonií, včetně tvé mysli.

Dovol tomuto plameni , aby tě prostoupil , léčil a opakuj si nahlas:

Ve mě i kolem mě se probouzí dokonalá harmonie a láska. Nechávám působit tento plamen , plný nepodmíněné lásky, tvořivé síly ke štěstí. Přináší mi to nekonečný prospěch, skrze mě proudí i k ostatním. Děkuji nepodmíněné lásce, která toto činí možným a důvěřuji. Jsem v harmonii, jsem v jednotě.

Palmový krystalický vosk 370 g, 16/6 cm. Podložka břidlice a akryl, malba na svíčku akryl a tekuté perly. Klíč brány ve spodu svíčky jako symbol otevření, esence Tibet, Bachovy esence.


333,00 Kč