Esence proti okusování nehtů

Směs Bachovy květové esence 30 ml.

Složení:

Agrimony: kvůli potlačovaným vnitřních obavám a skrývanému napětí

Vine: proti bezpodmínečnému prosazování vlastní vůle

Pine: proti pocitům viny, které se objeví společně s přáním se prosadit

Směs je připravena podle Mechthild Scheffer, praktikující léčitelky a autorky několika knih o Bachovkách, která pokračovala v práci E. Bacha. 

300,00 Kč