Posvátná vnitřní síla

Posvátná vnitřní síla

Osobní energetická svíčka k osobnímu rozvoji a růstu. Povzbuzuje sebevědomí, dodává odvahu, celkově je svíčka laděna pro období rozhodování, zároveň nám harmonizuje sedmou, korunní čakru. Ta se v harmonii se projevuje intuitivními znalostmi a velkou moudrostí. Naším vědomím prochází silné uvědomění si svého Já a pociťujeme nezištnou oddanost blahu druhých, kterou vnímáme jako naši vlastní součást.

Proces léčení ( čti nahlas):

Jsem plná energie a mám sílu uskutečnit své myšlenky. Nechávám odejít všechny strachy, které mě odrazují od mých nápadů.Dovoluji svým vizím, aby se staly tím, čím chtějí být,a sloužily tak životu.Uskutečněním svých myšlenek uvolňují svou sílu pro další nápady a inspirace. Děkuji nepodmíněné lásce, která mi ve všem pomáhá.

Andělka symbolizují ochotu a dychtivost, rodné sestry úspěchu a pokroku.

Fialová je barvou sedmého a posledního energetického centra.

Posledního, který se vztahuje k fyzickému tělu.

Představuje korunní čakru, naše osobní spojení s energií nebes.

 490g, palmový krystalický vosk, 6,5/6,5/16 , podložka břidlice, akryl, malba na svíčku akryl a tekuté perly

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky" ( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, chová se tento vosk úplně jinak než běžný parafín a to občas může nemile překvapit.

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.280,00 Kč