Květ pochopení

Květ pochopení

Energetická svíčka pro otevření prostoru vidět situaci, prožívání jinak, z pozice nadhledu, z postoje rádce a přítele srdci nejbližšího. Přítel sám sobě.

Každý prožitek lze přetvořit jako hodnotu, která činí naši budoucnost požehnanou. Energie plamene podpořena dopomůže k nadhledu, změně úhlu , dopomůže k reálnému východisku.

Čerpání zkušeností z nezdaru.

Proces léčení ( řekni nahlas):

S nepodmíněnou láskou přijímám duchovní dary, které mi náleží. Vím, že každá zkušenost je pro mě bohatstvím na pokračující cestě. Přijímám vše s naprostou důvěrou a vděčností. Je o mě postaráno. Nechť se toto naplní.

Andělská bytost je ochranou vašeho plného, ne zkresleného vnímání.

Parafín vosk 600g, 18/8 cm, podložka břidlice, akryl, malba na svíčku tekuté perly, akryl.


350,00 Kč