Klidné čerpání NEDOSTUPNÉ

Klidné čerpání

Energie této svíce harmonizuje život, který je plný potenciálů, schopností cokoliv udělat a který občas nezachází šetrně s tím, co je mu dopřáno. Posiluje odpočinek a načerpání nových sil k plánům a a činnosti, ke změnám, které ještě více napomáhají tvým záměrům.

Je to svíce rozvahy a vize, a rozložení sil.

Andělka na podložce zesiluje záměr a vybízí k pochopení, že jsou momenty, kdy je potřeba jen sednout a pozorovat jak se věci dějí sami.

Náramek pro připomenutí záměru.

Proces léčení:

Řekni nahlas- opouštím falešnou vinu a strach, která mi říká, že mé potřeby nejsou důležité. Vzdávám se lživého přesvědčení, že odpočinek je mrhání času, a nemá smysl. přijímám zdravý, posvátný a produktivní odpočinek a jeho štěstí., Uvědomuji si, že odpočinek a aktivita jsou ve vzájemné rovnováze a podporují se. Když odpočívám, probíhá mocné a posvátné léčení. Toto vše nyní přijímám od nepodmíněné lásky.


Palmový krystalický vosk 370g, 16/6 cm, náramek s císařským kamenem vonná esence, podložka břidlice akryl

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky" ( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, chová se tento vosk úplně jinak než běžný parafín a to občas může nemile překvapit.

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.


300,00 Kč