Krystalické léčení : Absolutní štěstí

Krystalické léčení :  Absolutní štětí

Harmonie, zdraví, vnitřní síla ,zdroj energie, možnosti, změny.

K přilákání pozitivní energie, vnímavosti, naplnění touhy.. Věz, že ve tvé moci  je stvořit si štěstí a bezpečí a že se můžeš rozhodnout cítit se pod ochranou. Schopnost pohlédnout do svého nitra a odhalit tak vlastní překážky. Afirmace, vyslovuj nahlas: Všechny pocity nebezpečí a zranitelnosti se uzdravují. Na jejich místo přichází poznání, že jsem v čistých energiích pravdy Jsem vždy chráněna. Děkuji.

Jin - Jang : dva základní principy vzájemně se doplňující, kdy jeden bez druhého nemůže existovat, jeden se rodí z druhého, vytvářejí jednotu, která tvoří vše v celém Vesmíru, tedy i vaše ABSOLUTNÍ ŠTĚSTÍ.

Pro podporu uzdravení a proces, , aby mohl působit je zakomponována Bachova esence č. 1.

Krystal vložený do spodu svíčky projasňuje mysl, zvyšuje sebevědomí, přináší novou energií, zklidňuje. Podporuje trpělivost, moudrost a dokonalost. Pomáhá se sebezdokonalováním, samostatností, vytrvalostí. Zesiluje energii svíčky, Uvolňuje ji a reguluje, aby bylo dosaženo harmonie.

Palmový krystalický vosk 480g, 16/6/6 cm, vonná esence Ambra , Levandule,  Bachova esence , podložka břidlice, akryl.  Krystal ve spodu svíčky. Přízdoba z pryskyřice, minerál a korálky  na drátku.

399,00 Kč