Hojnost, mandala přání

Hojnost, mandala přání

"Proces léčení ( vyslovuj nahlas) _- S nepodmíněnou láskou přijímám všechny hmotné i duchovní dary, které mi náleží a přijímám je s naprostou důvěrou a vděčností. Zasloužím si tyto dary. Dovoluji si mít vše co potřebuji ke svému harmonickému bytí a zasloužím si mnohem víc…. Děkuji."

Inspiruj se kdekoliv a kdykoliv.

Energie svíčky napomáhá tuto inspiraci rozpoznat a najít řešení. Energie a rezonance ochoty přijímat, od malých pozorností po nekonečné obdarování s pokorou a vděkem.

Andělská podpora blahobytu. Červená je barva přitahuje peníze, bohatství a hojnost. Aktivuje příležitost k získání peněz. Kromě toho zlepšuje lidské vztahy a pokládá se za nejšťastnější barvu.

takto působí mandala, její energie působí na naši změnu vibrací.

O minci:

Jedna strana mince v sobě nosí energii jin a druhá jang.

Kombinací těchto energií dochází k aktivaci hojnosti, bohatství a štěstí. Mince harmonizuje prostor, čas a energetický tok.

Minci si vložte do peněženky, tím přilákáte přítok peněz. Dle Feng Shui má mít peněženka červenou barvu, nemá obsahovat nic jiného než peníze. Karty, fotografie miláčků a účtenky noste v jiné další. (Energie odtoku ).

Palmový krystalický vosk 370g, 16/6 cm. podložka břidlice akryl, mandala akryl a tekuté perly, čínská mince hojnosti vložená do spodní části svíčky, zdobeno perličkami na drátku, doporučuji při zapálení sundat.

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky"

( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, může se se tento vosk projevit úplně jinak než běžný parafín .

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení bez dozoru, přestože používám kvalitní knot i vosk, a moje testování vždy proběhlo bez výše uvedených projevů.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.


250,00 Kč