Mandala - příchod lásky a štěstí NEDOSTUPNÉ

Mandala : příchod lásky a štěstí

Láska jako základ veškeré podstaty žití. Andělka ochrany přináší srdce naplněné potřebnou láskou a léčivou energií pro bolest ze ztráty, prozkoumání nových možností a zdravý svět , kde převažuje láska nad strachem.

Esence č. 18 ukotvená ve svíčce je esencí pro přivolání zklidnění, vyrovnání a nové naděje nových příchodů.

Vhodná tam, kde jsou jakékoliv napjaté vztahy, či bezvýchodnost v osamocení.

Proces uzdravení : Představ si ve své hlavě zlaté zářivé světlo. Světlo vyzařuje z hlavy ven do všech směrů, a jeho záře je intenzivní. Všeho, čeho se dotkne naplní harmonií, včetně tvé mysli. Dovol světlu, aby tě prostoupilo, léčilo a opakuj si nahlas:

Ve mě i kolem mě se probouzí dokonalá harmonie a láska. Nechávám se vést tímto světlem, plným nepodmíněné lásky, tvořivé síly ke štěstí. Děkuji.

Esence Tibet, bachova esence .č.18, palmový krystalický vosk 16/6 cm, 380g, podložka břidlice, akryl ( lze použít k programování vody) , mandala akryl a tekuté perly.JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky" ( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, chová se tento vosk úplně jinak než běžný parafín a to občas může nemile překvapit.

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.


250,00 Kč