Motivace - rebelství

Motivace - rebelství

Energie svíce je zaměřena na připoutání pozornosti k tomu, co vaše srdce rozezpívá.

To, co vás ladí ke smutku a neradosti ustupuje, až se zcela rozpustí. Jsme v centru kruhu nekonečných možností a odvaha dává sílu prozkoumávat své hranice.

Žádné nejsou, Andělka připomíná, že lze tvořit nemožné.

Rituál ( opakuj nahlas)

Plně se přijímám. Ctím pravdu, kterou vyjadřuji svým bytím.Přijímám nabízenou ochranu, abych mohla kráčet po proudu a ukázat ostatním, jak lze být otevřen k životu. nechť se toto naplní.

Parafín 300g,5,5/14 cm, vonná esence káva, podložka břidlice akryl, mandala tekuté perly a akryl


190,00 Kč