Harmonie vesmírných prožitků

Harmonie vesmírných prožitků

Svíce navozuje vnitřní klidné rozpoložení a harmonizuje prostor, dává důvěru k odhodlání dlouho odkládaného záměru jak propojit každodenní příval povinností s pocitem uspokojení.

Zklidňující esence Tibet nám dovolí se na chvíli pozastavit, pozorovat plamen, pozorovat dech, uvolnit své napětí a prožít pocit absolutní dokonalosti v souměrnosti.

Symbol změny, duše, kreativity, svobody, radosti a rovnováhy.Kořenová životní síla a energie hojnosti pro zbavení se pochybností k sobě samému , otevření se blahobytu. Vše se začne dít tak jak má a vy si do svého atraktorového pole přitáhnete přesně to, co potřebujete pro svůj růst a vývoj. Strom života jako symbol harmonizace sebelásky, sebepřijetí. Vím odkud pocházím a kam směřuji.

Strom života je propojen se vším. Propojení všeho ve vesmíru. Symbolizuje soudržnost a slouží jako připomínka toho, že nejste nikdy sami. Jeho význam představuje to, že jste spojení se světem. Kořeny stromu sahají do hloubky a šíří se do země, čímž přijímají výživu od Matky Země a jeho větve sahají až do nebe, kde přijímají energii ze slunce a měsíce.

S tímto záměrem je zpracována svíčka pro osobní transformaci, rozvoj a růst a vaše odhodlání v procesu vidět dobré konce.Bachova esence 4 - umění prosadit se.

Víla doprovází vaši odvahu a dohlíží na úspěšné zakončení- energie síly a moci.

Proces léčení ( vyslovuj nahlas):

Přijímám nabídku života, abych mohla být sama sebou. S nepodmíněnou láskou nyní zvu a vítám veškerou pomoc, vedení , inspiraci a ochranu, abych mohla vstoupit do dalšího cyklu svého života, kolébaná laskavou a milující moudrostí. Děkuji.

Palmový krystalický 310g,, 14/5 cm, vonná kompozice Tibet, Podložka břidlice, akryl

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky" ( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, chová se tento vosk úplně jinak než běžný parafín a to občas může nemile překvapit.

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.


180,00 Kč