OYA - léčení

Bohyně OYA se vehnala do tvého života jako bouře a posílá ti léčení které tě společně s energií svíce provedou náhlými a nevratnými změnami.

Pro každou změnu, která je pro tebe těžkostí. Přijmout změnu je znamení osobního růstu. Změna je spojencem.

Avanturín pomáhá, navázat bezprostřední vztah s přírodou, s její uklidňující silou a harmonií. Přináší klid, tajuplný třpyt rozzáří každé chmury a rozloží všechny negativní myšlenky. Je to všestranný kámen.


Při stresu, emočním vzrušení nebo až rozčilení rozkládá negativní myšlenky. V neklidných dobách poskytuje útěchu a přináší klidné spaní. Uvolněte se, pustíte starosti z hlavy. Zmírňuje i chronické potíže s hlavou, třeba migrény. Jako kámen srdeční čakry propojuje srdce se zemí, přináší vyrovnaný a zdravý pohled na svět. Podporuje střídmost a vyrovnanost.


Proces léčení ( vyslovit nahlas ):

Žádám nyní, aby odešli všechny bolestné zkušenosti, které se mě snažily přesvědčit, že život nestojí za to, nebo že je víra hloupá a nesmyslná. Tyto zkušenosti nyní odcházejí z mojí mysli, srdce a těla.

Přijímám vše, co ke mě přichází v pravý čas, v dokonalé podobě.

Vše s vděčností, bez pocitu viny a studu.

Zavazuji se být jasným, milujícím, otevřeným a čistým kanálem proudu života.

Přináší mi to nekonečný prospěch, skrze mě proudí i k ostatním.

Děkuji nepodmíněné lásce, která toto činí možným a důvěřuji.

Palmový krystalický vosk, 37O g, vonná esence Tibet, 16/6 cm, podložka břidlice akryl, náramek .

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky" ( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, chová se tento vosk úplně jinak než běžný parafín a to občas může nemile překvapit.

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.

230,00 Kč