Pandora


Světlo v tvém srdci necítí žádné ponížení, strach, či chybu. Ti, kteří chtějí ubližovat, tu nejsou vítáni. Přijímání pouze božského světlo a lásky. Vše ostatní musí bez podmínek pryč.Pandora je představou jak cělit zlu, chaosu a temnu.

Je tvým plamenem talentu a schopnosti obstát v tomto zmateném světě.

Posiluje tvou nezměrnou energii být obdarována vším potřebným, pozvedá tvé rozvíjení.

Silná energie naplnění.

Palmový krystalický 480g, 16/6/6 cm, vonná andělská esence, podložka akryl na sololitu320,00 Kč