Rituál : Láska k sobě bez podmínek

Láska k sobě bez podmínek

Rituál ( vyslovuj nahlas ) :

Jsem čistá, ryzí láska. Nic z mé minulosti nebrzdí mé sny. Má budoucnost je úplně jiná, než bylo vše doposud. Jsem středem vesmíru a dívám se skrze své zkušenosti v rovnováze, vidím skrze lásku, zažívám množství podob lásky. Činím lásku smyslem svého bytí. Děkuji.

Energie svíce dopomáhá nacházet lásku všude, kudy kráčíte. Vnáší do života vše co působí jako láska, pomáhá podporovat vědomí, energii i zrak tak dlouho, dokud se nevrátíte do pocitu lásky. Od lásky vás již nic neodkloní. Láska bez podmínek není o toleranci, nebo omezení, aby se jiný cítil dobře. Ladí do souladu s vaší duší. Vaše hodnota je jedinečná.

Bachova esence č.10, esence vnitřní čistoty. Vonná esence Tibet pro podporu zklidnění a navození meditace.

Palmový krystalický vosk 370g, 16/6 cm. podložka břidlice akryl, mandala akryl a tekuté perly.
JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky" ( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, chová se tento vosk úplně jinak než běžný parafín a to občas může nemile překvapit.

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.

250,00 Kč