Andělské léčení : Pokojně k sobě s láskou

Pokojně k  sobě s láskou

Cítit se šťastně.

Bachova esence č 38 rozpouští sebelítost, pomáhá vystoupit z role oběti, vnitřní síla se uzdravuje.

Energie této svíce navádí k ctění sebe, vnímání svých pocitů a jejich schopnost přiměřeného projevu, jejich sdílení.

Bez výčitek a programů poslušné bytosti jak se co má a musí.

Učí nás zodpovědnosti za sebe sama.

Podpora krásy duše, plamen svíčky symbolizuje světlo na zemi, očistnou a léčivou energii, odebírá nám negativní energii a nabíjí nás tou pozitivní.

Pro zbavení se pochybností k sobě samému , otevření se blahobytu. Vše se začne dít tak jak má a vy si do svého atraktorového pole přitáhnete přesně to, co potřebujete pro svůj růst a vývoj. Harmonizace sebelásky, sebepřijetí. Vím odkud pocházím a kam směřuji.

Dovolit si, zasloužit si, nebránit se.

Proces léčení ( vyslovit nahlas ):

Přerušuji všechny svazky, které jsem vědomě, či nevědomě uzavřela s ostatními a které jim daly moc nad vnímáním sebe sama . Propůjčily jim autoritu, uznávat či odmítat vše, co je se mnou spojené. Můj hlas, moje tělo, mou tvořivost, moji duchovnost, a můj způsob žití. Nyní svou vnitřní krásu a sílu vnímám svobodně a obracím se k sobě s laskavostí a soucitem a odhodláním, abych se spatřila očima nepodmíněné lásky.. ..Ať se nyní děje……

Palmový krystalický vosk, 370, g, 16/6 cm, vonná esence Tibet, podložka břidlice, akryl, zakomponovaný kovový andělíček ve spodu svíčky.


333,00 Kč