Ochrana cenného

Ochrana cenného

V každém okamžiku, kdy nejsme dobře naladěni nám chybí prožitek důležitého připomenutí lásky k sobě.

Jsi jedinečná bytost, není tvým úkolem pouze dávat, ale i přijímat .

To co nejčastěji opomíjíme v návalu každodenních povinností a péče o druhé je starost o naše posvátné blaho.

Podložka může sloužit k programování vody a tím naladění našeho JÁ na vyšší frekvenci lásky. A toto je záměrem i této svíčky.

Proces léčení : vyslovuj nahlas:

Povolávám posvátné bytosti nepodmíněné lásky. Žádám o ochranu, podporu a pomoc a o to, aby ochránily a zachovaly vše, co je důležité pro světlo mého srdce i srdce ostatních. To vše si přeji pro dobro všech a ze své svobodné vůle při zachování vlastní integrity. Děkuji Boží vůli.

Palmový krystalický vosk 370g, 16/6 cm. podložka břidlice akryl, malba na svíčku akryl a tekuté perly, esence levandule - klid, jemnost souznění.

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky"

( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, může se se tento vosk projevit úplně jinak než běžný parafín .

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení bez dozoru, přestože používám kvalitní knot i vosk, a moje testování vždy proběhlo bez výše uvedených projevů.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.


250,00 Kč