Propojení časů

Propojení časů : Smíření a odpuštění

Tato svíčka je energií průzračných časů, kdy vše ovlivňuje všechno – lásku, vděčnost, nekončí blaho a čistý prostor. Je energií všeho, s čím, či s kým se toužíme propojit. Je pro okamžiky, kdy postrádáme naplnění, kdy nás obklopuje pocit prázdnoty, cítíme vinu, stesk. Pomáhá nám přijmout realitu a rozpouští naše obavy, bolest a pocit tíže, či stesku po časech minulých.

Tato svíce v sobě nese Bachovu esenci č. 16 jako odpoutání se od minulosti, která otevírá hojnou náruč budoucnosti a rozproudí naději v našem srdci .Tato energie této svíčky nás přivádí do speciálního příjemného stavu, který se nazývají modrá mysl… čistí, uvolňuje, ale výrazně ovlivňuje naše vnímání prožitku TADY A TEĎ. Je čas pro přítomné.

Proces uzdravení: Já jsem v naprostém souladu se záměrem Boží vůle , vědomě tvořím mírumilovné zkušenosti, odpouštím a je mi odpuštěno a každá zkušenost prohlubuje mou lásku, sílu a pocit naplnění. Děkuji.

Palmový krystalický 370g, 16/6 cm, esence Tibet a Bachova esence, ve dnu svíčky vložen drobný kovový andílek, , přizdobené korálky na drátku ( doporučuji při zapálení svíčky sundat, nálepka, podložka břidlice a akryl.230,00 Kč