Propojení časů v přítomnosti : Modrá mysl

Propojení časů v přítomnosti: Modrá mysl

prvek Voda- Vzduch

Voda: proudění, konec stagnace, život v přítomném okamžiku. Minulost je jen vzpomínka, budoucnost je projekce.

Vzduch: proudění, změna myšlení, volnost, přítomnost. Pustit se a vzlétnout.

Tato svíčka je energií průzračných časů, kdy vše ovlivňuje všechno – lásku, vděčnost, nekončí blaho a čistý prostor. Je energií všeho, s čím, či s kým se toužíme propojit. Je pro okamžiky, kdy postrádáme naplnění, kdy nás obklopuje pocit prázdnoty, cítíme vinu, stesk. Pomáhá nám přijmout realitu a rozpouští naše obavy, bolest a pocit tíže, či stesku po časech minulých.

Tato svíce v sobě nese Bachovu esenci č. 16 jako odpoutání se od minulosti, která otevírá hojnou náruč budoucnosti a rozproudí naději v našem srdci .Dále 9 pro zbavení se poutání na budoucnost Tato energie této svíčky nás přivádí do speciálního příjemného stavu, který se nazývají modrá mysl… čistí, uvolňuje, ale výrazně ovlivňuje naše vnímání prožitku TADY A TEĎ. Je čas pro přítomné.

Proces uzdravení: Já jsem v naprostém souladu se záměrem Boží vůle , vědomě tvořím mírumilovné zkušenosti, odpouštím a je mi odpuštěno a každá zkušenost prohlubuje mou lásku, sílu a pocit naplnění. Děkuji.

Palmový krystalický 370g, 16/6 cm, esence Heřmánek a Bachovy esence, podložka břidlice a akryl. Malba na svíčku akryl a tekuté perly.339,00 Kč