Květ Andělského uvolnění

Květ andělského uvolnění

Zbavte se všech stresů, které si držíte v duši. Teď je čas udělat krok kupředu a dovolit hojivému procesu, aby začal působit.

Proces léčení ( vyslovuj nahlas ):

Vzdávám se svých starostí a obav, které v životě prožívám, a vkládám je na bedra Andělské bytosti uvolnění. Už si nedělám starosti s problémy, které nemůžu mít pod kontrolou. Upřímně věřím, že mě můj proces povede správným směrem. Děkuji.

Energie svíčky přináší schopnosti harmonizovat tělo, duši, mysl a emoce. Stabilizuje auru člověka, čímž zlepšuje každodenní život. Eliminuje z prostředí negativní energii, případně ji přeměňuje na jinou formu.

Účinně také hojí všechny emoce a navádí, jak pochopit všechny okolnosti toho, co se kolem nás děje. Umožňuje člověku odpoutání od dřívějších nezdarů.

Rovněž snižuje vnitřní neklid, hněv a napětí. Dodává pocit bezpečí a jistoty a ochraňuje před nebezpečím, které hrozí z okolí. Dovoluje projevit dobrou vůli.

Zvyšuje odvahu a podporuje všechny mentální funkce. Pomáhá člověku soustředit se a rozvíjí také analytické myšlení.

Zakomponovaná Andělka ve spodní části svíčky. Bachova esence 17 pomáhá k odblokování nejistoty.

Palmový krystalický vosk, 380g, 16/6 cm, esence 17 a Vonná esence Tibet, podložka břidlice, akryl, malba na svíčku akryl a tekuté perly.

JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Používám kvalitní knot i vosk, moje testování vždy proběhlo bez níže uvedených projevů a svíčka dokáže krásně hořet i po celý den, ale raději vás přesto upozorňuji na možnosti.

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky"

( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, může se se tento vosk projevit úplně jinak než běžný parafín .

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud přece jenom začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena především k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení bez dozoru.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.
250,00 Kč