Rituál : Smíření

Rituál : Smíření 

Tato svíčka je energií průzračných časů, kdy vše ovlivňuje všechno – lásku, vděčnost, nekončí blaho a čistý prostor. Je energií všeho, s čím, či s kým se toužíme propojit. Je pro okamžiky, kdy postrádáme naplnění, kdy nás obklopuje pocit prázdnoty, cítíme vinu, stesk. Pomáhá nám přijmout realitu a rozpouští naše obavy, bolest a pocit tíže, či stesku po časech minulých.

Tato svíce v sobě nese Bachovu esenci č. 16 jako odpoutání se od minulosti, která otevírá hojnou náruč budoucnosti a rozproudí naději v našem srdci . Dále 24 a 38 pro zbavení se viny a a sebelítosti, esence na sklíčenost a zoufalství. Tato energie této svíčky nás přivádí do speciálního příjemného stavu, který se nazývají modrá mysl… čistí, uvolňuje, ale výrazně ovlivňuje naše vnímání prožitku TADY A TEĎ. Je čas pro přítomné.

Proces uzdravení: Já jsem v naprostém souladu se záměrem Boží vůle , vědomě tvořím mírumilovné zkušenosti, odpouštím a je mi odpuštěno a každá zkušenost prohlubuje mou lásku, sílu a pocit naplnění. Děkuji.

Zakomponovaný krystal vložený do spodu svíčky projasňuje mysl, zvyšuje sebevědomí, přináší novou energií, zklidňuje. Podporuje trpělivost, moudrost a dokonalost. Pomáhá se sebezdokonalováním, samostatností, vytrvalostí. Zesiluje energii , uvolňuje ji a reguluje, aby bylo dosaženo harmonie.

Palmový krystalický vosk 500, esence Tibet, 18/6,5 cm, podložka břidlice akryl, dekoraci svíčky nutno při zapálení odstranit, náramek slouží k posílení procesu.


450,00 Kč