K sobě s láskou NEDOSTUPNÉ

K sobě s láskou

Sebe Laskavost není sobectví ! Je to způsob jak se konečně cítit šťastně.

Bachova esence č.4 pomáhá k vyjádření názoru a udržení si svých pevných hranic.

Energie této svíce navádí k ctění své hranice, vnímání svých pocitů a jejich schopnost otevřeného projevu, jejich sdílení.

Bez výčitek a programů poslušné bytosti jak se co má a musí.

Učí říkat jasné NE.

Podpora krásy duše pomocí doteku křišťálu. Ten symbolizuje světlo na zemi, jeho očistnou a léčivou energii, odebírá nám negativní energii a nabíjí nás tou pozitivní.

Harmonizující prvek vztahů.

Čistí auru, odstraňuje blokády a nesoulady duše. Dodává životní rovnováhu, posiluje naší energii, nabíjí nás životodárnou energií a je vhodný pro meditaci. Povzbuzuje inspiraci, intuici a jasnozřivost.

Proces léčení ( vyslovit nahlas ):

Přerušuji všechny svazky, které jsem vědomě, či nevědomě uzavřela s ostatními a které jim daly moc nad vnímáním sebe sama . Propůjčily jim autoritu, uznávat či odmítat vše, co je se mnou spojené. Můj hlas, moje tělo, mou tvořivost, moji duchovnost, a můj způsob žití. Nyní svou vnitřní krásu vnímám svobodně a obracím se k sobě s laskavostí a soucitem, abych se spatřila očima nepodmíněné lásky.. ..Ať se nyní děje……

Palmový krystalický vosk, 370, g, 16/6 cm, vonná esence Tibet, podložka břidlice, akryl, minerál


JAK POSTUPOVAT, ABY SVÍČKA KRÁSNĚ HOŘELA?

Před prvním zapálením zkraťte knot na 3 mm, zabráníte tím zbytečně velkému plamínku na počátku, a tím "možnému tunelování svíčky" ( prohořívání středem ).

Je dobré při prvním zapálení nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Zároveň nechat svíčku hořet cca hodinu, poté sfouknout a zkrátit knot.

Pokud se knot utopí, vydlabeme vosk kolem knotu a svíčku si můžeme opět zapálit.

Osobně doporučuji vždy, když knot během hoření zůstává dlouhý , nebo se začne kroutit svíčku sfouknout, knot zastřihnout na 3 mm a opět svíčku zapálit, jinak způsobí vytékání vosku, což je nežádoucí.

Palmový vosk je sice krásná záležitost, ale pokud svíčka hoří příliš dlouho, chová se tento vosk úplně jinak než běžný parafín a to občas může nemile překvapit.

Proto je potřeba na knot dohlédnout

Když je knot svíčky vysoký, plamen je nebezpečný, začne se mihotat a tím může svíčka vytéct.

Pokud svíčka vyteče, bude to nedodržením jednoho z výše uvedených kroků.

Pokud začne vosk vytékat, postupujte následovně:

Svíčku nechte zchladnout a poté můžete znovu zapálit, bude Vám krásně hořet.

Svíčka je určena k rituálům, neslouží k celovečernímu pálení.

U sojového a parafínové vosku stačí dodržovat běžné bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny :

Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru

Nevystavujte svíčku průvanu.

Umístěte svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti věcí, které by se mohly snadno vznítit.

Umísťujte svíčku ve vzpřímené poloze, na rovné ploše.

Neumísťujte svíčku v blízkosti zdroje tepla

Používejte širší nehořlavou plochu pod svíčkou.


230,00 Kč