Kráčej ku Světlu : Ochrana Archanděla Michaela NEDOSTUPNÁ

Michaelova energie je jasná, mocná, zjasňuje myšlení, ochraňuje, vytváří kolem člověka ochranný obal a posiluje jej. Přináší nám jasnější vnímání vlastních myšlenek a slov, přidává sebevědomí a odvahu. Svým ohnivým mečem odsekává vazby k energetickým upírům a k minulosti. Posiluje vůli a učí nás, jak používat vlastní moc a volbu v souladu s prozřetelností. Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nech, ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

Jsem v dokonalé ochraně svého Archanděla Michaela, který mě jistí, vede mě cestou a mám klid v duši. Jsem v ochraně a vím, že je pro mě vše možné. Děkuji

Je tu se mnou po celou mojí pozemskou cestu a provázím mě.. Je tu, aby byl průvodcem a pomocníkem. Nikdy nejsem úplně v osamění. Mám po svém boku energii Archanděla Michaela, a pomáhá mi , kdykoliv potřebuji. Stačí jej v důvěře a laskavosti oslovit a požádat…..

Palmový krystalický vosk, 480g, 16/6/6 cm, Bachova esence 39, a Vonná esence Heřmánek, podložka břidlice, akryl, zakomponovaný skleněný kabošon a kovový symbol.


450,00 Kč