BOŽSKÝ DAR : Hvězdný déšť léčivé energie…..NEDOSTUPNÉ

BOŽSKÝ DAR : Hvězdný déšť léčivé energie…..

Harmonie, zdraví, vnitřní síla ,zdroj energie, možnosti, změny.

Déšť Božských vibrací Tě tě objímá zlatavými vibracemi léčení a rozpouští se do mechově zelených a fialových esencí, které harmonizují všechny proudy Tvých energií.

K přilákání pozitivní energie LÁSKY. Ve tvé moci je rozhodnout cítit se pod ochranou. Schopnost pohlédnout do svého nitra a odhalit tak vlastní překážky. Afirmace, vyslovuj nahlas: Všechny pocity nebezpečí a zranitelnosti se uzdravují. Na jejich místo přichází poznání, že jsem v čistých energiích pravdy a lásky. Čím více toto poznání sílí, tím více pociťuji tělesné uzdravení. Děkuji.

Energie dvou základních principů vzájemně se doplňujících, kdy jeden bez druhého nemůže existovat, jeden se rodí z druhého, vytvářejí jednotu, která tvoří vše v celém Vesmíru, tedy i Tvé ABSOLUTNÍ ŠTĚSTÍ.

Pro podporu uzdravení a proces, , aby mohl působit je zakomponována Bachova esence č.29.

Krystal vložený do spodu svíčky projasňuje mysl, zvyšuje sebevědomí, přináší novou energií, zklidňuje. Podporuje trpělivost, moudrost a dokonalost. Pomáhá se sebezdokonalováním, samostatností, vytrvalostí. Zesiluje energii svíčky, Uvolňuje ji a reguluje, aby bylo dosaženo harmonie.

Esence Heřmánek, Bachova esence, , palmový krystalický vosk 16/6 cm, 380 g, podložka břidlice, akryl., Krystal ve spodu svíčky. Náramek podpory záměru.350,00 Kč